Betingelser

 

Et sted for alle, uanset alder, krop, evner og mål

Vi har lagt fokus på at kunne mere end et almindeligt fitness-center, der er fysioterapeut tilknyttet for genoptrænings forløb, specielle udvalgte maskiner til brug for handicappede og folk med reduceret bevægelighed, således at træning kan dække alle behov. Maskinerne er også velegnet til seniorer, der har brug for mere stabilitet i træningen. Fitness-centeret vil naturligvis desuden indeholde alt hvad et moderne fitness-center har brug for, med lækkert område til frivægts træning samt en bred vifte af standard maskiner. Alt dette for at skabe et sted for alle, uanset alder, krop, evner og mål.

 

Et hold af frivillige vil drive og vejlede i centeret. Vores instruktører har alle gennemgået en fitness uddannelse og enkelte har yderligere uddannelse således at vi kan tilbyde at lave individuelle programmer og løsninger til vores brugere. Et sted med fællesskab på tværs. Til glæde og gavn for os alle.

HUSREGLEMENT

 

 • Man skal være omklædt til sportstøj og have indendørs sko på
 • henstillinger fra instruktører skal altid følges.
 • Man skal vise hensyn til de andre medlemmer.
 • Der vil være centralt styret musik i tale højde. Ønsker man andet og højere anvendes egne høretelefoner.
 • Mobil telefoner er på lydløs og man viser hensyn og trækker sig til side hvis man bliver nødt til at snakke mobil.
 • Selfies og billeder tages under hensyntagen til andre brugere.
 • Chippen er personlig og må kun benyttes af dig
 • Maskiner og udstyr behandles med respekt, og rengøres efter brug. Ryd op efter dig selv.
 • Personlige ejendele, tasker mm skal opbevares i centerets skabe eller omklædningsrum (på eget ansvar)
 • Drikkevarer (uden alkohol) er tilladt at medbringe.
 • Der må ikke medbringes mad i lokalet, der henvises til kantine området. (dog tilladt at spise barer).
 • Medbring gerne håndklæde for at skåne udstyret samt optørre sved.
 • ALLE former for doping er forbudt og medfører øjeblikkelig bortvisning.
 • Unge mellem 13-15 år må kun være der ifølge med voksen.
 • Dette er ikke en legeplads, børn under 13 år må ikke anvende centerets motionsudstyr.
 • Det er ikke tilladt at medbringe ikke-medlemmer, hvis der er nogen der vil ind og kigge kan det lade sig gøre i tidsrum hvor der er instruktører. 
 • Alkohol forbudt.
 • Åbningstider: centeret kan anvendes mellem kl 05.00 og 24.00

 

BRUD PÅ OVENSTÅENDE VIL MEDFØRE BORTVISNING, KARANTÆNE ELLER UDMELDELSE (uden refusion)

 

Abonnementsbetingelser

 

 • Man tilmelder og betaler for en valgt fast periode. ( se abonnement)
 • Efter abonnementets udløb virker chippen ikke længere og ved gentilmelding aktiveres den igen. Ved ophør af abonnement kan den afleveres og man får 50 kr retur.
 • Al tilmelding foregår via conventus. 
 • Ved tilmelding betales engangs gebyr for udlevering af chip samt intro. (minimum intro for alle). Bookes via conventus.
 • Eller for begyndere vælges udvidet intro. Bookes via conventus.
 • Udarbejdelse af personligt trænings program kan tilvælges. Se abonnements tilbud under motion og styrke.
 • Ved indmeldelse accepterer man husreglementet og abonnements betingelser.
 • Doping forbudt
 • Abonnementet tilbagebetales ikke selvvom der ikke gøres brug af det.
 • Hvis noget går i stykker eller er i stykker – giv straks info til instruktører.
 • Al træning er på eget ansvar.
 • Ved bortkommelse af chip betales for en ny. ( 50 kr)
 • Chippen er personlig og må IKKE benyttes eller udlånes til andre. Dette medfører øjeblikkelig bortvisning.
 • Chippen udleveres i forbindelse med første intro. (tider bookes i conventus/kalender, eller mød op i instruktør tidsrum jvf kalender)

 

BRUD PÅ OVENSTÅENDE VIL MEDFØRE BORTVISNING, KARANTÆNE ELLER UDMELDELSE (uden refusion)

Handelsbetingelser

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort og Visa Dankort.


Køb og betaling af abonnement aftaler
Ved køb af abonnement aftaler - f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Conventus er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.


Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Conventus må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Conventus er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode.


Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden. Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Conventus eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse.


Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornys. Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Conventus ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.


Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Behandling af personoplysninger
Conventus har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Conventus indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.


De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse. Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre. Ved handel gennem enstedhallen.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Conventus, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres. Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Conventus som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;


 1. hvilke oplysninger der behandles,
 2. behandlingens formål,
 3. hvem der måtte modtage oplysningerne samt
 4. hvorfra oplysningerne stammer.


En registreret kan til enhver tid over for Conventus gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.


Har du spørgsmål, så kan du kontakte os på mailen fitness@enstedhallen.dk eller på mobil: 54554820

 

 


Ændring af regelsæt for brug af motionscenteret

 


  Kære bruger af fitness centeret.
  I denne coronatid skal vi passe endnu bedre på hinanden og gøre alt for at vi ikke risikerer nedlukning, derfor ændrer vi vores regelsæt, således at der er et krav at man tørrer/spritter af efter brug af maskiner og redskaber. Hvis man ikke følger denne regel vil man og man efter påtale stadig ikke følger denne - vil man blive eklskuderet fra Fitness centeret.


  Risikoen for smittespredning minimeres markant hvis vi alle gør en indsats og undgår spredning og dermed lukning.
  Hvis man har kommentarer eller bekymringer vedrørende dette, bedes I henvende Jer til fitness@enstedhallen.dk


  Så husk at spritte af :)

   


  De bedste hilsener

  Ensted motion & fitness

  EIA